Archive for Bid’ah

Tanya Jawab Masalah Bid’ah – Syaikh Utsaimin –

Posted in Artikel Islam with tags , , on August 20, 2009 by sunniyun

Mungkin ada diantara kita yang bertanya bagaimanakah pendapat anda tentang perkataan Umar bin Khattab r.a. setelah memerintahkan kepada Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami orang-orang di bulan Ramadhan. Ketika keluar mendapatkan jama’ah sedang berkumpul dengan imam mereka, beliau berkata: “Inilah sebaik-baik bid’ah…dst.”

Jawabannya:
Pertama:
bahwa tak seorangpun diantara kita boleh menentang sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun dengan perkataan Abu Bakar, Umar, ‘Utsman, Ali atau dengan perkataan siapa saja selain mereka. Continue reading