Archive for Bid’ah

Tanya Jawab Masalah Bid’ah – Syaikh Utsaimin –

Posted in Artikel Islam with tags , , on August 20, 2009 by sunniyun

Mungkin ada diantara kita yang bertanya bagaimanakah pendapat anda tentang perkataan Umar bin Khattab r.a. setelah memerintahkan kepada Ubay bin Ka’ab dan Tamim Ad-Dari agar mengimami orang-orang di bulan Ramadhan. Ketika keluar mendapatkan jama’ah sedang berkumpul dengan imam mereka, beliau berkata: “Inilah sebaik-baik bid’ah…dst.”

Jawabannya:
Pertama:
bahwa tak seorangpun diantara kita boleh menentang sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, walaupun dengan perkataan Abu Bakar, Umar, ‘Utsman, Ali atau dengan perkataan siapa saja selain mereka. Continue reading

Advertisements