Archive for lisan.nasehat

Jagalah Lisanmu ..Wahai Ukhti

Posted in Artikel Islam with tags , , on July 14, 2009 by sunniyun

bngaAllah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

“Allah telah melimpahkan nikmat-Nya atas kalian yang lahir maupun yang bathin..” (Luqman: 20)

Termasuk dari nikmat Allah yang di anugerahkan kepada kita ialah lisan. Allah Ta’ala memuliakan hamba-Nya dengan sebab lisan tersebut, dan lisan juga digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan apa yang ada didalam hati. Continue reading